NRR là gì? Ý nghĩa của từ nrr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

NRR là gì? Ý nghĩa của từ nrr

NRR là gì ?

NRR là “Net Reproduction Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NRR

NRR có nghĩa “Net Reproduction Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ sinh sản ròng”.

NRR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NRR là “Net Reproduction Rate”.

Một số kiểu NRR viết tắt khác:
+ Net Run Rate: Tỷ lệ chạy ròng.
+ Northern Rhodesia Regiment: Trung đoàn Bắc Rhodesia.
+ Naugatuck River Review: Đánh giá sông Naugatuck.
+ National Rock Review: Đánh giá nhạc rock quốc gia.
+ Non-renewable resource: Tài nguyên không thể phục hồi được.
+ Non-Residential Retrofit: Trang bị thêm phi nhà ở.
+ Noise Reduction Rating: Xếp hạng giảm tiếng ồn.

Post Top Ad