ELM là gì? Ý nghĩa của từ elm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

ELM là gì? Ý nghĩa của từ elm

ELM là gì ?

ELM là “Elaboration Likelihood Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELM

ELM có nghĩa “Elaboration Likelihood Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình khả năng xây dựng”.

ELM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELM là “Elaboration Likelihood Model”.

Một số kiểu ELM viết tắt khác:
+ Enterprise Legal Management: Quản lý pháp lý doanh nghiệp.
+ Extreme Learning Machine: Máy học tập cực đoan.
+ Experiment Logistics Module: Mô-đun hậu cần thử nghiệm.
+ Edge-localized mode: Chế độ cục bộ hóa cạnh.
+ Expert Level Meeting: Cuộc họp cấp chuyên gia.
+ Extreme Learning Machines: Máy học tập cực đoan.
+ East London Mosque: Nhà thờ Hồi giáo Đông London.
+ European Logarithmic Microprocessor: Bộ vi xử lý logarit châu Âu.
+ Experiential Learning Model: Mô hình học tập trải nghiệm.
+ Eukaryotic Linear Motif: Motif tuyến tính nhân chuẩn.
+ Extended Lunar Module: Mô-đun mặt trăng mở rộng.
+ External Labor Markets: Thị trường lao động bên ngoài.
+ Extraordinary Lutheran Ministries: Bộ Lutheran phi thường.
+ Eritrean Liberation Movement: Phong trào Giải phóng Eritrea.
+ Enrichment Learning Model: Mô hình học tập làm giàu.
+ Early Learning in Medicine: Học sớm về Y học.
+ Engineered Living Materials: Vật liệu sống được thiết kế.
+ East Lantau Metropolis: Đô thị Đông Lantau.

Post Top Ad