HA là gì? Ý nghĩa của từ ha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

HA là gì? Ý nghĩa của từ ha

HA là gì ?

HA là “High Availability” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HA

HA có nghĩa “High Availability”, dịch sang tiếng Việt là “Tính khả dụng cao”.

HA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HA là “High Availability”.

Một số kiểu HA viết tắt khác:
+ Hemagglutinin.
+ hectare: Héc ta.
+ Hits Allowed: Lượt truy cập được phép.
+ Haemagglutination Assay: Xét nghiệm ngưng kết máu.
+ Harm Avoidance: Tránh nguy hiểm.
+ Hyaluronic Acid: Axit hyaluronic.
+ Homosexuals Anonymous: Người Đồng Tính Ẩn Danh.
+ Heyting Arithmetic: Số học Heyting.
+ Housing Authority: Cơ quan quản lý nhà ở.
+ Heroin Anonymous: Heroin nặc danh.
+ Hyaluronan.
+ Homelessness Australia: Vô gia cư Úc.
+ Handbuch Assur.

Post Top Ad