MANA là gì? Ý nghĩa của từ mana - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

MANA là gì? Ý nghĩa của từ mana

MANA là gì ?

MANA là “Manufacturers’ Agents National Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MANA

MANA có nghĩa “Manufacturers’ Agents National Association”, dịch sang tiếng Việt là “Đại lý của nhà sản xuất Hiệp hội quốc gia”.

MANA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MANA là “Manufacturers’ Agents National Association”.

Một số kiểu MANA viết tắt khác:
+ Midwives Alliance of North America: Liên minh Nữ hộ sinh Bắc Mỹ.
+ Mahindra Automotive North America: Ô tô Mahindra Bắc Mỹ.
+ Muslim Alliance in North America: Liên minh Hồi giáo ở Bắc Mỹ.
+ Maritime News Agency: Hãng thông tấn hàng hải.
+ Malawi News Agency: Thông tấn xã Malawi.
+ Maghreb Association of North America: Hiệp hội Maghreb của Bắc Mỹ.
+ Mexican-American Women's National Association: Hiệp hội quốc gia phụ nữ Mỹ gốc Mexico.
+ Materials Nanoarchitectonics: Vật liệu Kiến trúc Nano.

Post Top Ad