EMH là gì? Ý nghĩa của từ emh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

EMH là gì? Ý nghĩa của từ emh

EMH là gì ?

EMH là “Efficient Market Hypothesis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMH

EMH có nghĩa “Efficient Market Hypothesis”, dịch sang tiếng Việt là “Giả thuyết thị trường hiệu quả”.

EMH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMH là “Efficient Market Hypothesis”.

Một số kiểu EMH viết tắt khác:
+ Emergency Medical Hologram: Ảnh ba chiều y tế khẩn cấp.
+ Early Modern Human: Con người hiện đại sớm.
+ Emergency Medical Holographic: Hình ba chiều y tế khẩn cấp.
+ Early Manila Hokkien: Sớm Manila Hokkien.

Post Top Ad