FF là gì? Ý nghĩa của từ ff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

FF là gì? Ý nghĩa của từ ff

FF là gì ?

FF là “Finish to Finish” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FF

FF có nghĩa “Finish to Finish”, dịch sang tiếng Việt là “Kết thúc để Kết thúc”.

FF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FF là “Finish to Finish”.

Một số kiểu FF viết tắt khác:
+ Feet First: Chân đầu tiên.
+ Formula Ferguson: Công thức Ferguson.
+ French franc: Đồng franc Pháp.
+ First-fit: Phù hợp đầu tiên.
+ Fast-fast: Nhanh-nhanh.
+ Fast Flexor: Uốn dẻo nhanh.
+ Fast-twitch Fatigable: Co giật nhanh Mệt mỏi.
+ Founders Fund: Quỹ sáng lập.
+ Fast Fatiguing: Mệt mỏi nhanh chóng.
+ Freedom Front: Mặt trận Tự do.
+ Florida Forever: Florida mãi mãi.

Post Top Ad