OPQ là gì? Ý nghĩa của từ opq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

OPQ là gì? Ý nghĩa của từ opq

OPQ là gì ?

OPQ là “Occupational Personality Questionnaires” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPQ

OPQ có nghĩa “Occupational Personality Questionnaires”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi tính cách nghề nghiệp”.

OPQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPQ là “Occupational Personality Questionnaires”.

Một số kiểu OPQ viết tắt khác:
+ Office of Performance and Quality: Văn phòng Hiệu suất và Chất lượng.
+ Omega Pharma–Quick-Step: Omega Pharma–Bước nhanh.

Post Top Ad