FLA là gì? Ý nghĩa của từ fla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

FLA là gì? Ý nghĩa của từ fla

FLA là gì ?

FLA là “Foreign Language Assistant” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLA

FLA có nghĩa “Foreign Language Assistant”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý ngoại ngữ”.

FLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLA là “Foreign Language Assistant”.

Một số kiểu FLA viết tắt khác:
+ Fair Labor Association: Hiệp hội lao động công bằng.
+ Football Lads Alliance: Liên minh bóng đá Lads.
+ Front Line Assembly: Hội tiền tuyến.
+ Finance and Leasing Association: Hiệp hội tài chính và cho thuê.
+ Flipkart Leap Ahead: Flipkart Nhảy Về Phía Trước.
+ Future Large Aircraft: Máy bay cỡ lớn trong tương lai.
+ Fiduciary Licence Agreement: Thỏa thuận cấp phép ủy thác.
+ Full Load Amps: Ampe đầy tải.
+ Free-living amoebae: Amip sống tự do.
+ Free Lebanese Army: Quân đội Liban tự do.
+ Florida Library Association: Hiệp hội Thư viện Florida.
+ Foreign Liabilities and Assets: Nợ nước ngoài và tài sản.
+ Free Lebanon Army: Quân đội Liban Tự do.
+ Finance & Leasing Association: Hiệp hội tài chính & cho thuê.
+ Front Lift Adapter: Bộ điều hợp thang máy phía trước.
+ First Language Attrition: Tiêu hao ngôn ngữ đầu tiên.
+ Fellow of the Library Association: Thành viên của hiệp hội thư viện.
+ Filipino Leeds Association: Hiệp hội Leeds Philippines.
+ Future Leaders Academy: Học viện Lãnh đạo Tương lai.
+ Fly Angola: Bay Angola.
+ Fraternity Leadership Association: Hiệp hội lãnh đạo huynh đệ.
+ Federation of Library Associations: Liên đoàn hiệp hội thư viện.
+ Financial Lease Agreement: Hợp đồng thuê tài chính.
+ Fordham Leadership Academy: Học viện lãnh đạo Fordham.
+ Football Licensing Authority: Cơ quan cấp phép bóng đá.
+ French Language Arts: Ngữ văn Pháp.
+ Free-living amoeba: Amip sống tự do.
+ First-language acquisition: Tiếp thu ngôn ngữ đầu tiên.
+ Firearm Licensing Authority: Cơ quan cấp phép vũ khí.
+ Foreign Literatures in America: Văn học nước ngoài ở Mỹ.

Post Top Ad