FLTS là gì? Ý nghĩa của từ flts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

FLTS là gì? Ý nghĩa của từ flts

FLTS là gì ?

FLTS là “Flexible Land Tenure System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLTS

FLTS có nghĩa “Flexible Land Tenure System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống sở hữu đất đai linh hoạt”.

FLTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLTS là “Flexible Land Tenure System”.

Một số kiểu FLTS viết tắt khác:
+ Flights: Chuyến bay.

Post Top Ad