UP là gì? Ý nghĩa của từ up - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

UP là gì? Ý nghĩa của từ up

UP là gì ?

UP là “Union Pacific” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UP

UP có nghĩa “Union Pacific”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Thái Bình Dương”.

UP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UP là “Union Pacific”.

Một số kiểu UP viết tắt khác:
+ University of the Philippines: Đại học Philippines.
+ Uttar Pradesh.
+ United Provinces: Các tỉnh thống nhất.
+ United Press: Báo chí Hoa Kỳ.
+ Upper Peninsula: Bán đảo Thượng.
+ University of Puthisastra: Đại học Puthisastra.
+ University of Portland: Đại học Portland.

Post Top Ad