LACP là gì? Ý nghĩa của từ lacp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

LACP là gì? Ý nghĩa của từ lacp

LACP là gì ?

LACP là “Link Aggregation Control Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LACP

LACP có nghĩa “Link Aggregation Control Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức kiểm soát tập hợp liên kết”.

LACP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LACP là “Link Aggregation Control Protocol”.

Một số kiểu LACP viết tắt khác:
+ Life and Annuity Certified Professional: Cuộc sống và hàng năm được chứng nhận chuyên nghiệp.
+ League of American Communications Professionals: Liên đoàn Chuyên gia Truyền thông Hoa Kỳ.
+ Los Angeles Center of Photography: Trung tâm Nhiếp ảnh Los Angeles.
+ List of Approved Cryptographic Products: Danh sách các sản phẩm mật mã được phê duyệt.
+ Lima Allen County Paramedics: Nhân viên y tế quận Lima Allen.

Post Top Ad