GIGS là gì? Ý nghĩa của từ gigs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

GIGS là gì? Ý nghĩa của từ gigs

GIGS là gì ?

GIGS là “General Interest Groups” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GIGS

GIGS có nghĩa “General Interest Groups”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm lợi ích chung”.

GIGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GIGS là “General Interest Groups”.

Post Top Ad