HLS là gì? Ý nghĩa của từ hls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

HLS là gì? Ý nghĩa của từ hls

HLS là gì ?

HLS là “High Level Synthesis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HLS

HLS có nghĩa “High Level Synthesis”, dịch sang tiếng Việt là “Cao Thủ Tổng Hợp”.

HLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLS là “High Level Synthesis”.

Một số kiểu HLS viết tắt khác:
+ Human Landing System: Hệ thống hạ cánh của con người.
+ Harvard Law School: Trường luật Harvard.
+ Huntingdon Life Sciences: Khoa học đời sống Huntingdon.
+ HTTP Live Streaming: Phát trực tiếp HTTP.
+ Hydrolethalus syndrome: Hội chứng ứ nước.
+ Higher Level Stewardship: Quản lý cấp cao hơn.
+ Historical Losses Scale: Tỷ lệ tổn thất lịch sử.
+ Hurricane Local Statement: Tuyên bố địa phương về bão.
+ High Level Structure: Cấu trúc cấp cao.
+ Heat-Labile Sites: Trang web chịu nhiệt.
+ Hindi Literary Society: Hiệp hội văn học Hindi.
+ Helicopter Landing Site: Bãi đáp máy bay trực thăng.
+ Hispanic Linguistic Symposium: Hội nghị chuyên đề ngôn ngữ Tây Ban Nha.
+ High Level Segment: Phân đoạn cấp cao.
+ Housing Loan Scheme: Chương trình cho vay mua nhà ở.
+ Human Lineage-Specific: Dòng dõi con người cụ thể.
+ Human Life Sciences: Khoa học đời sống con người.
+ Hyper Limbs: Tay chân siêu.
+ Higher Layers for Satellite: Các lớp cao hơn cho vệ tinh.
+ Hughes LAN Systems: Hệ thống mạng LAN Hughes.
+ Homeland Security: An ninh Nội địa.
+ Hot Latin Songs: Bài hát Latin nóng bỏng.
+ Home Land Security: An ninh Nội địa.
+ Health Law Society: Hiệp hội luật y tế.
+ Handheld Laser Scanning: Quét Laser cầm tay.

Post Top Ad