NTDC là gì? Ý nghĩa của từ ntdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

NTDC là gì? Ý nghĩa của từ ntdc

NTDC là gì ?

NTDC là “Nepal Tea Development Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTDC

NTDC có nghĩa “Nepal Tea Development Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty phát triển chè Nepal”.

NTDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTDC là “Nepal Tea Development Corporation”.

Một số kiểu NTDC viết tắt khác:
+ National Transmission & Despatch Company: Công ty Truyền tải & Điều độ Quốc gia.
+ Nigerian Tourism Development Corporation: Tổng công ty phát triển du lịch Nigeria.
+ National Transmission and Dispatch Company: Công ty Truyền tải và Điều độ Quốc gia.
+ National Theatre Dance Company: Vũ đoàn Nhà hát Quốc gia.
+ National Training Development Centre: Trung tâm Phát triển Đào tạo Quốc gia.
+ National Transmission Distribution Company: Công Ty Phân Phối Truyền Tải Toàn Quốc.

Post Top Ad