GLH là gì? Ý nghĩa của từ glh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

GLH là gì? Ý nghĩa của từ glh

GLH là gì ?

GLH là “Geisinger Lewistown Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLH

GLH có nghĩa “Geisinger Lewistown Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện Geisinger Lewistown”.

GLH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLH là “Geisinger Lewistown Hospital”.

Một số kiểu GLH viết tắt khác:
+ Gianapolous Limited Holdings.
+ Green List Hessen: Danh sách xanh Hessen.
+ Geraldton Line Haul: Đường Geraldton.

Post Top Ad