YN là gì? Ý nghĩa của từ yn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

YN là gì? Ý nghĩa của từ yn

YN là gì ?

YN là “Younger Neolithic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YN

YN có nghĩa “Younger Neolithic”, dịch sang tiếng Việt là “Đá mới trẻ hơn”.

YN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YN là “Younger Neolithic”.

Một số kiểu YN viết tắt khác:
+ Yttrium nitride: Yttri nitrua.
+ yeoman.
+ Young Nacionalistas: Những người theo chủ nghĩa dân tộc trẻ tuổi.
+ Youngnak.

Post Top Ad