MOT là gì? Ý nghĩa của từ mot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

MOT là gì? Ý nghĩa của từ mot

MOT là gì ?

MOT là “Molecular Orbital Theory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOT

MOT có nghĩa “Molecular Orbital Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết quỹ đạo phân tử”.

MOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOT là “Molecular Orbital Theory”.

Một số kiểu MOT viết tắt khác:
+ Magneto-Optical Trap: Bẫy quang từ.
+ Moment Of Truth: Khoảnh khắc của sự thật.
+ Ministry Of Transport: Bộ giao thông vận tải.
+ Michigan Opera Theatre: Nhà hát Opera Michigan.
+ Multi-Organisation Team: Nhóm đa tổ chức.
+ Management Of Technology: Quản lý Công nghệ.
+ Maintenance Of Traffic: Bảo trì giao thông.
+ Man Of Tomorrow: Người đàn ông của ngày mai.
+ Mall Of Travancore: Trung Tâm Thương Mại Travancore.
+ Museum Of Transportation: Bảo tàng Giao thông vận tải.
+ Ministry Of Textiles: Bộ Dệt may.
+ Ministry Of Transportation: Bộ Giao thông vận tải.
+ Mobile Oil Treating: Xử lý dầu di động.
+ Multiple-Object Tracking: Theo dõi nhiều đối tượng.
+ Magneto-optic trap: Bẫy quang từ.
+ Museum for Old Techniques: Bảo tàng Kỹ thuật Cũ.
+ Multiple Object Tracking: Theo dõi nhiều đối tượng.
+ Movimiento Obrero Tradicionalista.
+ Ministry Of Tourism: Bộ Du lịch.
+ Museum Of tomorrow: Bảo tàng của ngày mai.

Post Top Ad