GLN là gì? Ý nghĩa của từ gln - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

GLN là gì? Ý nghĩa của từ gln

GLN là gì ?

GLN là “Global Location Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLN

GLN có nghĩa “Global Location Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số vị trí toàn cầu”.

GLN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLN là “Global Location Number”.

Một số kiểu GLN viết tắt khác:
+ Glutamyl-tRNA.
+ glutamine.
+ Glu-tRNA.
+ Global Leadership Network: Mạng lưới lãnh đạo toàn cầu.
+ Global Logistics Network: Mạng lưới hậu cần toàn cầu.
+ Gay and Lesbian Naturists: Người khỏa thân đồng tính nam và đồng tính nữ.
+ Greater London North: Đại Luân Đôn Bắc.

Post Top Ad