HALT là gì? Ý nghĩa của từ halt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

HALT là gì? Ý nghĩa của từ halt

HALT là gì ?

HALT là “Highly Accelerated Life Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HALT

HALT có nghĩa “Highly Accelerated Life Test”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm cuộc sống tăng tốc cao”.

HALT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HALT là “Highly Accelerated Life Test”.

Post Top Ad