IAT là gì? Ý nghĩa của từ iat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

IAT là gì? Ý nghĩa của từ iat

IAT là gì ?

IAT là “Intake Air Temperature” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAT

IAT có nghĩa “Intake Air Temperature”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệt độ khí nạp”.

IAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IAT là “Intake Air Temperature”.

Một số kiểu IAT viết tắt khác:
+ Implicit-Association Test: Kiểm tra liên kết tiềm ẩn.
+ Internet Addiction Test: Kiểm tra nghiện Internet.
+ Institute for Affordable Transportation: Viện Giao thông Giá cả phải chăng.
+ Issued At Time: Ban hành tại thời điểm.
+ Indigenous Aryans Theory: Lý thuyết người Aryan bản địa.
+ Indians of All Tribes: Người da đỏ của tất cả các bộ lạc.
+ Institute of Advanced Technologies: Viện công nghệ tiên tiến.
+ Institute of Applied Technology: Viện Công nghệ Ứng dụng.
+ Import Address Table: Nhập bảng địa chỉ.
+ Intelligent Agent Technologies: Công nghệ đại lý thông minh.
+ IISER Aptitude Test: Bài kiểm tra năng lực IISER.
+ Indonesia Air Transport: Vận tải hàng không Indonesia.
+ Immigration Appeal Tribunal: Tòa phúc thẩm di trú.
+ Institute for Advanced Technology: Viện công nghệ tiên tiến.
+ International Association of Trichologists: Hiệp hội Trichologists quốc tế.
+ International Appalachian Trail: Đường mòn Appalachian Quốc tế.
+ International Academy of Trenton: Học viện Quốc tế Trenton.
+ Implicit Association Test: Kiểm tra liên kết ngầm.
+ Information Assurance Technical: Kỹ thuật đảm bảo thông tin.
+ International Arrivals Terminal: Nhà ga đến quốc tế.
+ Interpersonal Adaptation Theory: Lý thuyết thích ứng giữa các cá nhân.
+ International Air Tattoo: Hình xăm hàng không quốc tế.
+ Independent Assessment Team: Nhóm đánh giá độc lập.
+ Implicit Associations Test: Kiểm tra liên kết ngầm.
+ Institute of Appropriate Technology: Viện công nghệ phù hợp.
+ Institute for American Thought: Viện tư tưởng Mỹ.
+ Indicated Air Temperature: Nhiệt độ không khí được chỉ định.
+ Institute of Animal Technology: Viện Kỹ thuật chăn nuôi.
+ International Association for Transformation: Hiệp hội chuyển đổi quốc tế.
+ Institute of Aerospace Technologies: Viện công nghệ hàng không vũ trụ.
+ Indirect Agglutination Test: Kiểm tra ngưng kết gián tiếp.
+ Institute of Armament Technology: Viện Công nghệ vũ khí.
+ Institute of Advanced Telecommunications: Viện viễn thông tiên tiến.
+ Intelligent Agent Technology: Công nghệ đại lý thông minh.
+ Iwate Asahi Television: Truyền hình Iwate Asahi.
+ Imidazolium-functionalized Anion Transporter: Chất vận chuyển anion có chức năng Imidazolium.
+ International AIDS Trust: Ủy thác AIDS quốc tế.
+ Institute of Agricultural Technology: Viện Kỹ thuật Nông nghiệp.
+ Implicit Associations Task: Nhiệm vụ liên kết tiềm ẩn.
+ Institute of Automation and TelemechanicsInstitute of Automation and Telemechanics: Viện Tự động hóa và Điện thoại Viện Tự động hóa và Điện thoại.

Post Top Ad