OTL là gì? Ý nghĩa của từ otl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

OTL là gì? Ý nghĩa của từ otl

OTL là gì ?

OTL là “Output transformerless” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTL

OTL có nghĩa “Output transformerless”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu ra không biến áp”.

OTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTL là “Output transformerless”.

Một số kiểu OTL viết tắt khác:
+ Office of Technology Licensing: Văn phòng Cấp phép Công nghệ.
+ OpenType Layout: Bố cục kiểu mở.
+ Overland Telegraph Line: Đường dây điện báo đường bộ.
+ Operations Team Leader: Trưởng nhóm vận hành.
+ On The Loose: Ngoài vòng pháp luật.
+ Ottawa Tool Library: Thư viện công cụ Ottawa.
+ Onward Technologies Ltd: Công ty TNHH Công nghệ Tiến lên.
+ Office Technology Limited: TNHH Công Nghệ Văn Phòng.
+ Open Textbook Library: Mở thư viện sách giáo khoa.
+ Over Time Limit: Quá thời hạn.
+ Over-The-Line: Qua đường.
+ Overtime Losses: Tổn thất làm thêm giờ.
+ Oil Trading and Logistics: Kinh doanh xăng dầu và Logistics.
+ Outside The Lines: Bên ngoài các dòng.

Post Top Ad