UNICA là gì? Ý nghĩa của từ unica - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

UNICA là gì? Ý nghĩa của từ unica

UNICA là gì ?

UNICA là “Caribbean Universities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNICA

UNICA có nghĩa “Caribbean Universities”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Caribe”.

UNICA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNICA là “Caribbean Universities”.

Một số kiểu UNICA viết tắt khác:
+ Universities from the Capitals of Europe: Các trường đại học từ thủ đô của châu Âu.
+ Universidad Interamericana: Đại học Interamericana.
+ University of Cagliari: Đại học Cagliari.

Post Top Ad