MTR là gì? Ý nghĩa của từ mtr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

MTR là gì? Ý nghĩa của từ mtr

MTR là gì ?

MTR là “Master Test Report” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTR

MTR có nghĩa “Master Test Report”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo thử nghiệm tổng thể”.

MTR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTR là “Master Test Report”.

Một số kiểu MTR viết tắt khác:
+ Mass Transit Railway: Tuyến đường sắt giao thông công cộng.
+ Turbomeca Rolls-Royce.
+ Matt's traceroute: Lộ trình của Matt.
+ Mavalli Tiffin Room: Phòng Tiffin Mavalli.
+ Mountaintop removal: Loại bỏ đỉnh núi.
+ Mono Tiltrotor: Máy nghiêng đơn.
+ Mavalli Tiffin Rooms: Phòng Tiffin Mavalli.
+ Multi-threading recalculation: Tính toán lại đa luồng.
+ Materials Testing Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm vật liệu.
+ Memphis Teacher Residency: Cư trú giáo viên Memphis.
+ Methionine synthase: Methionin tổng hợp.
+ Missile Tracking Radar: Radar theo dõi tên lửa.
+ Material Test Report: Báo cáo thử nghiệm vật liệu.
+ Multitrack recording: Ghi âm nhiều bản nhạc.
+ Motor Transport Regiment: Trung đoàn vận tải cơ giới.
+ Mountain Top Removal: Loại bỏ đỉnh núi.
+ Materials Test Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm vật liệu.
+ Mill Test Report: Báo cáo thử nghiệm nhà máy.
+ Membrane Technology and Research: Công nghệ màng và nghiên cứu.
+ Military Training Route: Con đường huấn luyện quân sự.
+ Marksmanship Training Range: Trường huấn luyện thiện xạ.
+ Mudumalai Tiger Reserve: Khu bảo tồn hổ Mudumalai.
+ Military Technological Revolution: Cuộc cách mạng công nghệ quân sự.
+ Mid-term Review: Đánh giá giữa kỳ.
+ Magnetization-transfer ratio: Tỷ lệ từ hóa-truyền.
+ Material Test Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm vật liệu.
+ Microtubule reinforced-pocket: Túi gia cố vi ống.
+ Monthly Turnover Ratio: Tỷ lệ doanh thu hàng tháng.
+ Magnetization Transfer Ratio: Tỷ lệ truyền từ hóa.
+ Military Training Routes: Tuyến đường huấn luyện quân sự.
+ Material Testing Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm vật liệu.
+ Modern Times Review: Đánh giá thời hiện đại.

Post Top Ad