WSGI là gì? Ý nghĩa của từ wsgi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

WSGI là gì? Ý nghĩa của từ wsgi

WSGI là gì ?

WSGI là “Web Server Gateway Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WSGI

WSGI có nghĩa “Web Server Gateway Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện cổng máy chủ web”.

WSGI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WSGI là “Web Server Gateway Interface”.

Post Top Ad