HDC là gì? Ý nghĩa của từ hdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

HDC là gì? Ý nghĩa của từ hdc

HDC là gì ?

HDC là “High-Definition Coding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HDC

HDC có nghĩa “High-Definition Coding”, dịch sang tiếng Việt là “Mã hóa độ nét cao”.

HDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HDC là “High-Definition Coding”.

Một số kiểu HDC viết tắt khác:
+ Holder in Due Course: Chủ sở hữu trong khóa học do.
+ Hyperdimensional computing: Điện toán siêu chiều.
+ Hill Descent Control: Kiểm soát xuống dốc.
+ Haldia Dock Complex: Khu phức hợp bến tàu Haldia.
+ Hunterdon Developmental Center: Trung tâm Phát triển Hunterdon.
+ Hall Disciplinary Committee: Hội đồng kỷ luật hội trường.
+ Home Detention Curfew: Giới nghiêm giam giữ tại nhà.
+ Hard Disk Controller: Bộ điều khiển đĩa cứng.
+ Histidine decarboxylase.
+ Hydrogen Deficient Carbon: Carbon thiếu hydro.
+ Histiocytic and Dendritic Cell: Tế bào mô bào và tế bào đuôi gai.
+ Home Defense Command: Bộ chỉ huy phòng thủ nhà.
+ Hospitality Development Company: Công ty phát triển khách sạn.
+ Historic Districts Council: Hội đồng quận lịch sử.
+ Handle to the Device Context: Xử lý bối cảnh thiết bị.
+ Historic District Commission: Ủy ban quận lịch sử.
+ Health Data Consortium: Hiệp hội dữ liệu sức khỏe.
+ Higher-order Divide and Conquer: Phân chia và chinh phục bậc cao.
+ Huawei Developers Conference: Hội nghị các nhà phát triển Huawei.
+ Hurling Development Committee: Ủy ban phát triển Hurling.
+ Honeysuckle Development Corporation: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cây Kim Ngân.
+ Hotel Development Corporation: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khách Sạn.
+ Harristown Development Corporation: Tổng công ty phát triển Harristown.
+ Housing Development Corporation: Tổng công ty phát triển nhà.
+ Highlands Development Corporation: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tây Nguyên.
+ Hobo Day Committee: Ủy ban Ngày Hobo.
+ Herbar Digital Control: Điều khiển kỹ thuật số Herbar.
+ Harmful Digital Communications: Truyền thông kỹ thuật số có hại.
+ Human Development Council: Hội đồng phát triển con người.
+ Halal Development Corporation: Công ty cổ phần phát triển Halal.
+ Helicopter Direction Center: Trung tâm chỉ đạo máy bay trực thăng.
+ Hambleton District Council: Hội đồng quận Hambleton.
+ Hop Dance Club: CLB Nhảy Hợp.

Post Top Ad