HEMA là gì? Ý nghĩa của từ hema - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

HEMA là gì? Ý nghĩa của từ hema

HEMA là gì ?

HEMA là “Historical European Martial Arts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HEMA

HEMA có nghĩa “Historical European Martial Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Lịch sử võ thuật châu Âu”.

HEMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HEMA là “Historical European Martial Arts”.

Một số kiểu HEMA viết tắt khác:
+ 2-hydroxyethylmethacrylate: 2-hydroxyetylmetacrylat.
+ Hydroxyethylmethacrylate: Hydroxyetylmetacrylat.

Post Top Ad