TSMC là gì? Ý nghĩa của từ tsmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

TSMC là gì? Ý nghĩa của từ tsmc

TSMC là gì ?

TSMC là “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSMC

TSMC có nghĩa “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan”.

TSMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSMC là “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company”.

Một số kiểu TSMC viết tắt khác:
+ Transportation Supply and Maintenance Command: Ban Chỉ huy Cung ứng và Bảo trì Giao thông vận tải.

Post Top Ad