NIC là gì? Ý nghĩa của từ nic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

NIC là gì? Ý nghĩa của từ nic

NIC là gì ?

NIC là “Network Interface Card” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NIC

NIC có nghĩa “Network Interface Card”, dịch sang tiếng Việt là “Thẻ giao diện mạng”.

NIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NIC là “Network Interface Card”.

Một số kiểu NIC viết tắt khác:
+ National Informatics Centre: Trung Tâm Tin Học Quốc Gia.
+ North Island College: Cao đẳng Đảo Bắc.
+ Newly Industrialized Country: Nước mới công nghiệp hóa.
+ Network Information Center: Trung tâm thông tin mạng.
+ Network Interface Controller: Bộ điều khiển giao diện mạng.
+ National Identity Card: Chứng minh nhân dân.
+ Natal Indian Congress: Quốc hội Ấn Độ Natal.
+ North Idaho College: Cao đẳng Bắc Idaho.
+ Nerf Internet Community: Cộng đồng Internet Nerf.
+ National Intelligence Council: Hội đồng tình báo quốc gia.
+ North American Interfraternity Conference: Hội nghị liên huynh đệ Bắc Mỹ.
+ National Integration Council: Hội đồng hội nhập quốc gia.
+ National Insurance Company: Công ty bảo hiểm quốc gia.
+ Nursing Interventions Classification: Phân loại can thiệp điều dưỡng.
+ National Institute of Corrections: Viện cải huấn quốc gia.
+ Northern Intercollegiate Conference: Hội nghị liên trường phía Bắc.
+ National Integration Centre: Trung tâm hội nhập quốc gia.
+ National Indigenous Council: Hội đồng bản địa quốc gia.
+ New Internet Computer: Máy tính Internet mới.
+ Negative Impedance Converter: Bộ chuyển đổi trở kháng âm.
+ National Ice Centre: Trung tâm băng quốc gia.
+ New In Chess: Mới trong cờ vua.
+ National Innovation Centre: Trung tâm Sáng tạo Quốc gia.
+ National Isotope Centre: Trung tâm đồng vị quốc gia.
+ National Iranian Congress: Quốc hội Iran.
+ National Investment Corporation: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Gia.
+ Native Image Cache: Bộ nhớ cache hình ảnh gốc.
+ National Interfraternity Conference: Hội nghị liên huynh đệ quốc gia.
+ National Infrastructure Commission: Ủy ban cơ sở hạ tầng quốc gia.
+ North-American Interfraternity Conference: Hội nghị liên huynh đệ Bắc Mỹ.
+ National Integrated College: Cao đẳng tổng hợp quốc gia.
+ Northern Indiana Conference: Hội nghị Bắc Indiana.
+ National Indications Centre: Trung tâm Chỉ định Quốc gia.
+ Navigators Insurance Cycling: Bảo hiểm hoa tiêu đi xe đạp.
+ National Informatics Center: Trung Tâm Tin Học Quốc Gia.
+ Newcastle Innovation Centre: Trung tâm đổi mới Newcastle.
+ National Insurance Commission: Ủy ban Bảo hiểm Quốc gia.
+ NACURH Information Center: Trung tâm Thông tin NACURH.
+ National Indian Council: Hội đồng quốc gia Ấn Độ.
+ National Incubation Center: Trung tâm Ươm tạo Quốc gia.
+ National Intelligence Center: Trung tâm tình báo quốc gia.
+ National Investigations Committee: Ủy ban điều tra quốc gia.
+ Neural Information and Coding: Thông tin thần kinh và mã hóa.
+ National Isolation Centre: Trung tâm cách ly quốc gia.
+ Nauru Island Council: Hội đồng đảo Nauru.

Post Top Ad