HMU là gì? Ý nghĩa của từ hmu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

HMU là gì? Ý nghĩa của từ hmu

HMU là gì ?

HMU là “Health Monitoring Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HMU

HMU có nghĩa “Health Monitoring Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị theo dõi sức khỏe”.

HMU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMU là “Health Monitoring Unit”.

Một số kiểu HMU viết tắt khác:
+ Harbin Medical University: Đại học Y Cáp Nhĩ Tân.
+ Hawler Medical University: Đại học Y khoa Hawler.
+ Hellenic Mediterranean University: Đại học Địa Trung Hải Hy Lạp.
+ Hyperbaric Medical Unit: Đơn vị Y tế Hyperbaric.
+ Hybrid Multiple Unit: Kết hợp nhiều đơn vị.
+ Hydromechanical Unit: Đơn vị cơ khí thủy điện.
+ Hunan Medical University: Đại học Y Hồ Nam.
+ Hainan Medical University: Đại học Y Hải Nam.

Post Top Ad