OJT là gì? Ý nghĩa của từ ojt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

OJT là gì? Ý nghĩa của từ ojt

OJT là gì ?

OJT là “On-the-Job Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OJT

OJT có nghĩa “On-the-Job Training”, dịch sang tiếng Việt là “Vào đào tạo nghề”.

OJT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OJT là “On-the-Job Training”.

Post Top Ad