ICAAP là gì? Ý nghĩa của từ icaap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

ICAAP là gì? Ý nghĩa của từ icaap

ICAAP là gì ?

ICAAP là “Internal Capital Adequacy Assessment Process” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICAAP

ICAAP có nghĩa “Internal Capital Adequacy Assessment Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn”.

ICAAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICAAP là “Internal Capital Adequacy Assessment Process”.

Một số kiểu ICAAP viết tắt khác:
+ International Consortium for the Advancement of Academic Publication: Hiệp hội quốc tế vì sự tiến bộ của xuất bản học thuật.
+ International Congress on AIDS in Asia and the Pacific: Đại hội Quốc tế về AIDS ở Châu Á và Thái Bình Dương.

Post Top Ad