LVL là gì? Ý nghĩa của từ lvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

LVL là gì? Ý nghĩa của từ lvl

LVL là gì ?

LVL là “Laminated Veneer Lumber” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LVL

LVL có nghĩa “Laminated Veneer Lumber”, dịch sang tiếng Việt là “Gỗ dán nhiều lớp”.

LVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LVL là “Laminated Veneer Lumber”.

Một số kiểu LVL viết tắt khác:
+ Latvian lats: Lats Latvia.
+ Local Volume Legacy: Khối lượng cục bộ kế thừa.

Post Top Ad