IFO là gì? Ý nghĩa của từ ifo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

IFO là gì? Ý nghĩa của từ ifo

IFO là gì ?

IFO là “Intermediate Fuel Oil” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IFO

IFO có nghĩa “Intermediate Fuel Oil”, dịch sang tiếng Việt là “Dầu nhiên liệu trung gian”.

IFO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IFO là “Intermediate Fuel Oil”.

Một số kiểu IFO viết tắt khác:
+ Ireland Fab Operations: Hoạt động Fab Ireland.
+ Identified Flying Object: Vật thể bay được xác định.
+ Independent Football Ombudsman: Thanh tra bóng đá độc lập.
+ Ifosfamide: Ifosfamid.
+ Isabela Field Office: Văn phòng hiện trường Isabela.
+ Icare Festival Organisation: Tổ Chức Lễ Hội Icare.
+ Institute of Financial Operations: Viện hoạt động tài chính.

Post Top Ad