WOW là gì? Ý nghĩa của từ wow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

WOW là gì? Ý nghĩa của từ wow

WOW là gì ?

WOW là “World Organized Wrestling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WOW

WOW có nghĩa “World Organized Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Đấu vật có tổ chức thế giới”.

WOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WOW là “World Organized Wrestling”.

Một số kiểu WOW viết tắt khác:
+ World of Warcraft: Thế giới Warcraft.
+ Women of Wrestling: Phụ nữ đấu vật.
+ World Organization of Workers: Tổ chức Công nhân Thế giới.
+ Week of Welcome: Tuần chào mừng.
+ Worlds of Wonder: Thế giới kỳ diệu.
+ Weather Observations Website: Trang web quan sát thời tiết.
+ Women on Women: Phụ nữ trên phụ nữ.
+ World Orphan Week: Tuần lễ mồ côi thế giới.
+ Wide Open Watts: Công suất mở rộng.
+ Woodmen of the World: Người rừng của thế giới.
+ World of WearableArt: Thế giới của WearableArt.
+ Wales One World: Xứ Wales Một thế giới.
+ Window on the World: Cửa sổ trên thế giới.
+ Woman Ordnance Workers: Nữ công nhân vũ khí.
+ Westpac Outstanding Women: Phụ nữ xuất sắc của Westpac.
+ Westpac Outstanding Woman: Người phụ nữ xuất sắc của Westpac.
+ Wide Open Walls: Tường rộng mở.
+ Wild Old Woman: Bà già hoang dã.
+ Well of the Well: Giếng của giếng.
+ Without Walls: Không có tường.
+ Wings Over Wetlands: Cánh trên vùng đất ngập nước.
+ Wisdom of Women: Trí Tuệ Phụ Nữ.
+ Wider Opportunities for Women: Cơ hội rộng lớn hơn cho phụ nữ.
+ Windows On Women: Cửa Sổ Trên Phụ Nữ.
+ World of Wisdom: Thế Giới Trí Tuệ.
+ Worlds of Work: Thế giới việc làm.
+ Wall of Wind: Bức tường gió.
+ Writing Our World: Viết thế giới của chúng ta.
+ Way Out West: Lối Ra Tây.
+ Whitecaps Of Westlake: Whitecaps Của Hồ Tây.
+ Words on Works: Từ ngữ trên tác phẩm.
+ Women Office Workers: Nữ Công Sở.
+ Wakefield Orchestral Wind: Gió dàn nhạc Wakefield.
+ Wendy O. Williams.
+ Women on Waves: Phụ nữ trên sóng.
+ Women of Waterloo: Phụ nữ Waterloo.
+ Windows on Windows: Windows trên Windows.

Post Top Ad