JK là gì? Ý nghĩa của từ jk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

JK là gì? Ý nghĩa của từ jk

JK là gì ?

JK là “Just Kidding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JK

JK có nghĩa “Just Kidding”, dịch sang tiếng Việt là “Đùa thôi”.

JK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JK là “Just Kidding”.

Một số kiểu JK viết tắt khác:
+ Junior Kindergarten: Trường mầm non.
+ James Keith.

Post Top Ad