JKS là gì? Ý nghĩa của từ jks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

JKS là gì? Ý nghĩa của từ jks

JKS là gì ?

JKS là “Java KeyStore” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JKS

JKS có nghĩa “Java KeyStore”, dịch sang tiếng Việt là “Kho khóa Java”.

JKS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JKS là “Java KeyStore”.

Một số kiểu JKS viết tắt khác:
+ Junior King's School: Trường tiểu học King's.
+ Japan Karate Shotorenmei: Karate Shotorenmei Nhật Bản.
+ Janathipathiya Karshaka Samithy.
+ Journal of Korean Studies: Tạp chí Nghiên cứu Hàn Quốc.

Post Top Ad