IMHO là gì? Ý nghĩa của từ imho - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

IMHO là gì? Ý nghĩa của từ imho

IMHO là gì ?

IMHO là “In My Humble Opinion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMHO

IMHO có nghĩa “In My Humble Opinion”, dịch sang tiếng Việt là “Theo quan điểm khiêm tốn của tôi”.

IMHO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMHO là “In My Humble Opinion”.

Post Top Ad