KIK là gì? Ý nghĩa của từ kik - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

KIK là gì? Ý nghĩa của từ kik

KIK là gì ?

KIK là “Kurdistan Islamic Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KIK

KIK có nghĩa “Kurdistan Islamic Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Hồi giáo Kurdistan”.

KIK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KIK là “Kurdistan Islamic Group”.

Một số kiểu KIK viết tắt khác:
+ Kokonas Industri Koporasen: Dừa công nghiệp Koporasen.
+ Kawasan Industri Kariangau: Khu công nghiệp Kariangau.
+ Karaikal.
+ Club of Catholic Intelligentsia: Câu lạc bộ Trí thức Công giáo.
+ Kolej Islam Klang: Cao đẳng Hồi giáo Klang.
+ Kalu Idika Kalu.
+ Catholic Intelligentsia Club: Câu lạc bộ Trí thức Công giáo.
+ Kids in the Know: Những đứa trẻ biết.

Post Top Ad