IPA là gì? Ý nghĩa của từ ipa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

IPA là gì? Ý nghĩa của từ ipa

IPA là gì ?

IPA là “International Phonetic Alphabet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPA

IPA có nghĩa “International Phonetic Alphabet”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế”.

IPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPA là “International Phonetic Alphabet”.

Một số kiểu IPA viết tắt khác:
+ India pale ale: Bia nhạt Ấn Độ.
+ Institute of Public Affairs: Học viện Công vụ.
+ Interpretative Phenomenological Analysis: Phân tích hiện tượng diễn giải.
+ Innovations for Poverty Action: Đổi mới cho hành động giảm nghèo.
+ 3-Indolepropionic acid: Axit 3-Indolepropionic.
+ Independent Pilots Association: Hiệp hội phi công độc lập.
+ International Police Association: Hiệp hội cảnh sát quốc tế.
+ Innovative Products of America: Sản phẩm sáng tạo của Mỹ.
+ Institute of Public Accountants: Học viện kế toán công.
+ International Psychoanalytical Association: Hiệp hội phân tâm học quốc tế.
+ Intermediate Power Amplifier: Bộ khuếch đại công suất trung gian.
+ Institute for Propaganda Analysis: Viện Phân tích Tuyên truyền.
+ Indian Pharmacist Association: Hiệp hội Dược sĩ Ấn Độ.
+ International Planning Associates: Hiệp hội quy hoạch quốc tế.
+ International Photography Awards: Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế.
+ International Publishers Association: Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế.
+ Information-technology Promotion Agency: Cục xúc tiến công nghệ thông tin.
+ International Press Academy: Học viện Báo chí Quốc tế.
+ International Phonetic Association: Hiệp hội ngữ âm quốc tế.
+ Independent Practice Association: Hiệp hội hành nghề độc lập.
+ Insolvency Practitioners Association: Hiệp hội những người hành nghề mất khả năng thanh toán.
+ International Paruresis Association: Hiệp hội Paruresis quốc tế.
+ Investment Promotion Agencies: Cơ quan xúc tiến đầu tư.
+ Institute of Practitioners in Advertising: Viện hành nghề quảng cáo.
+ Isophthalic acid: axit isophtalic.
+ Independent Psychiatric Association of Russia: Hiệp hội tâm thần độc lập của Nga.
+ Involvement and Participation Association: Hiệp hội tham gia và tham gia.
+ Inductive Plasmoid Accelerator: Máy gia tốc Plasmoid cảm ứng.
+ Indian Paint Association: Hiệp hội Sơn Ấn Độ.
+ Intergovernmental Personnel Act: Đạo luật nhân sự liên chính phủ.
+ Interpersonal accuracy: Độ chính xác giữa các cá nhân.
+ International Professional Pool: Bi-a chuyên nghiệp quốc tế.
+ IP Australia: IP Úc.
+ Indian Polo Association: Hiệp hội Polo Ấn Độ.
+ International Pediatric Association: Hiệp hội Nhi khoa Quốc tế.
+ International Play Association: Hiệp hội chơi quốc tế.
+ Indigenous Protected Area: Khu bảo tồn bản địa.
+ Insolvency Professional Agencies: Cơ quan chuyên nghiệp mất khả năng thanh toán.
+ Investment Promotion Agency: Cục xúc tiến đầu tư.
+ Innocence Protection Act: Đạo luật bảo vệ sự ngây thơ.
+ Illustrators' Partnership of America: Quan hệ đối tác của các họa sĩ minh họa của Mỹ.
+ INSIDE Public Accounting: BÊN TRONG Kế toán công.
+ Institutional Property Advisors: Cố vấn tài sản thể chế.
+ International Priority Airmail: Đường hàng không ưu tiên quốc tế.
+ International Permafrost Association: Hiệp hội băng vĩnh cửu quốc tế.
+ Illinois Psychological Association: Hiệp hội tâm lý Illinois.
+ Infrastructure and Projects Authority: Ban Cơ sở hạ tầng và Dự án.
+ Institute of Public Administration: Viện hành chính công.
+ Isopimaric acid: axit isopimaric.
+ International Polka Association: Hiệp hội Polka quốc tế.
+ Iowa Poetry Association: Hiệp hội thơ Iowa.
+ International Psychoanalytic Association: Hiệp hội phân tâm học quốc tế.
+ Important Plant Areas: Khu vực thực vật quan trọng.
+ International Photo Arena: Đấu Trường Ảnh Quốc Tế.
+ Innovation Prize for Africa: Giải thưởng Sáng tạo cho Châu Phi.
+ Imola Piano Academy: Học viện Piano Imola.
+ International Photodynamic Association: Hiệp hội quang động quốc tế.
+ Important Plant Area: Khu vực thực vật quan trọng.
+ International Players Association: Hiệp hội người chơi quốc tế.
+ Individual Psychological Assessment: Đánh giá tâm lý cá nhân.
+ Institutional and Programme Accreditation: Kiểm định chương trình và tổ chức.
+ Information, Privacy and Archives: Thông tin, Quyền riêng tư và Lưu trữ.
+ Indiana Philosophical Association: Hiệp hội triết học Indiana.
+ Information Processing Architecture: Kiến trúc xử lý thông tin.
+ Insurance and Pensions Authority: Cơ quan bảo hiểm và lương hưu.
+ Island Pacific Academy: Học viện Đảo Thái Bình Dương.
+ Invisible Photographer Asia: Nhiếp Ảnh Gia Vô Hình Châu Á.
+ Investment Partnership Agreement: Hiệp định đối tác đầu tư.
+ Inter-Pacific Arts: Nghệ thuật liên Thái Bình Dương.
+ Individual Patient Assistance: Hỗ trợ bệnh nhân cá nhân.
+ Independence Party of America: Đảng Độc lập Hoa Kỳ.
+ Israel Planners Association: Hiệp hội các nhà quy hoạch Israel.
+ Importance- Performance Analysis: Tầm quan trọng- Phân tích hiệu suất.
+ Infrastructure Partnerships Australia: Quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng Úc.
+ Israel Psychologists Association: Hiệp hội các nhà tâm lý Israel.
+ International Primal Association: Hiệp hội nguyên thủy quốc tế.
+ Independent Production Agreement: Thỏa thuận sản xuất độc lập.
+ International Powerman Association: Hiệp hội Powerman quốc tế.
+ Indonesian Petroleum Association: Hiệp hội Dầu khí Indonesia.
+ International Paleolimnology Association: Hiệp hội cổ sinh vật học quốc tế.
+ International Personnel Academy: Học viện Nhân sự Quốc tế.
+ Institute for Public Administration: Viện Hành chính công.
+ Intelligent Personal Assistant: Trợ lý cá nhân thông minh.
+ Intergovernmental Professional Act: Đạo luật nghề nghiệp liên chính phủ.
+ Industrial Power Alliance: Liên minh điện công nghiệp.
+ Intellectual Property Act: Luật sở hữu trí tuệ.
+ Immunized to Prevent Award: Miễn dịch để ngăn chặn giải thưởng.
+ Instrumented Production Aircraft: Máy bay sản xuất dụng cụ.
+ International Phonemic Alphabet: Bảng chữ cái phiên âm quốc tế.
+ Institute for Public Affairs: Viện công vụ.
+ Illinois People's Action: Hành động Nhân dân Illinois.
+ Interaction Process Analysis: Phân tích quá trình tương tác.
+ Indian Ports Association: Hiệp hội cảng Ấn Độ.
+ Innovative Process Administration: Quản lý quy trình đổi mới.
+ Interim Political Authority: Chính quyền lâm thời.
+ Internet Privatstiftung Austria: Internet Privatstiftung Áo.
+ International Producers' Association: Hiệp hội các nhà sản xuất quốc tế.
+ International Psychogeriatric Association: Hiệp hội tâm lý lão khoa quốc tế.
+ Independent Police Auditor: Kiểm toán viên cảnh sát độc lập.
+ Intelligent Process Automation: Tự động hóa quy trình thông minh.
+ Integrated Practice Agreement: Thỏa thuận thực hành tích hợp.
+ International Paediatric Association: Hiệp hội Nhi khoa Quốc tế.
+ Integrated Programme of Action: Chương trình hành động tích hợp.
+ Irish Psychoanalytic Association: Hiệp hội phân tâm học Ireland.
+ Intermountain Power Agency: Cơ quan Điện lực Intermountain.
+ Intergovernmental Personnel Assistance: Hỗ trợ nhân sự liên chính phủ.
+ Instrument for Pre-Accession: Công cụ trước khi gia nhập.
+ Institute of Artigas Teachers: Học viện giáo viên Artigas.
+ Iranian Philosophers Association: Hiệp hội các nhà triết học Iran.
+ Intern-governmental Personnel Act: Đạo luật nhân sự liên chính phủ.
+ Itanium Processor Architecture: Kiến trúc bộ xử lý Itanium.
+ Independent Physician Association: Hiệp hội bác sĩ độc lập.
+ Intergovernment Personnel Act: Đạo luật nhân sự liên chính phủ.

Post Top Ad