ITB là gì? Ý nghĩa của từ itb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

ITB là gì? Ý nghĩa của từ itb

ITB là gì ?

ITB là “In The Box” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITB

ITB có nghĩa “In The Box”, dịch sang tiếng Việt là “Trong cái hộp”.

ITB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITB là “In The Box”.

Một số kiểu ITB viết tắt khác:
+ Independent Talent Brand: Thương hiệu tài năng độc lập.
+ Institute of Technology, Blanchardstown: Viện Công nghệ, Blanchardstown.
+ Integrated Tug and Barge: Tích hợp kéo và sà lan.
+ Information and Technology Branch: Chi nhánh Công nghệ thông tin.
+ Infantry Training Battalion: Tiểu đoàn huấn luyện bộ binh.
+ International Talent Booking: Đặt chỗ tài năng quốc tế.
+ Instructor Training Branch: Chi nhánh Đào tạo Giảng viên.
+ Institut Teknologi Bandung.
+ Infantry Training Brigade: Lữ đoàn huấn luyện bộ binh.
+ Individual Turn-Based: Theo lượt cá nhân.
+ Institute Technology Brunei: Viện Công nghệ Brunei.
+ Industrial Training Board: Ban đào tạo công nghiệp.
+ Infantry Training Battalions: Tiểu đoàn huấn luyện bộ binh.
+ Institute Technology Bandung: Viện Công nghệ Bandung.
+ International Thoroughbred Breeders: Nhà lai tạo thuần chủng quốc tế.
+ Infectious tracheobronchitis: Viêm khí phế quản truyền nhiễm.
+ Industrial and Technological Benefits: Lợi ích công nghiệp và công nghệ.
+ International Trade Building: Tòa nhà thương mại quốc tế.
+ Improved Touring B: Cải tiến Touring B.
+ International Tourism Fair: Hội chợ du lịch quốc tế.
+ Innovation and Technology Bureau: Cục Đổi mới và Công nghệ.
+ International Tourism Bourse: Sở Du lịch Quốc tế.
+ International Travel Bourse: Sở Du lịch Quốc tế.
+ Insurers Technical Bureau: Phòng kỹ thuật bảo hiểm.
+ Irish Topographical Botany: Thực vật địa hình Ireland.
+ Integrated Tug Barge: Tàu lai dắt tổng hợp.
+ Institute of Technology Blanchardstown: Viện Công nghệ Blanchardstown.

Post Top Ad