ITC là gì? Ý nghĩa của từ itc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

ITC là gì? Ý nghĩa của từ itc

ITC là gì ?

ITC là “Investment Tax Credit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITC

ITC có nghĩa “Investment Tax Credit”, dịch sang tiếng Việt là “Tín dụng thuế đầu tư”.

ITC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITC là “Investment Tax Credit”.

Một số kiểu ITC viết tắt khác:
+ Incorporated Television Company: Công ty truyền hình hợp nhất.
+ International Typeface Corporation: Công ty Cổ phần Kiểu chữ Quốc tế.
+ International Trade Centre: Trung tâm thương mại quốc tế.
+ International Test Commission: Ủy ban kiểm tra quốc tế.
+ Independent Television Commission: Ủy ban truyền hình độc lập.
+ Iranian Tobacco Company: Công ty Thuốc lá Iran.
+ Intermodal Transportation Center: Trung Tâm Vận Tải Đa Phương Thức.
+ Isothermal Titration Calorimetry: Phép đo nhiệt lượng chuẩn độ đẳng nhiệt.
+ International Trade Commission: Ủy ban Thương mại Quốc tế.
+ Individual Training Course: Khóa đào tạo cá nhân.
+ International Tin Council: Hội đồng thiếc quốc tế.
+ Industrial Training Centers: Trung tâm đào tạo công nghiệp.
+ Investment Trust Companies: Công ty ủy thác đầu tư.
+ Infantry Training Centre: Trung tâm Huấn luyện Bộ binh.
+ Interdenominational Theological Center: Trung tâm thần học liên giáo phái.
+ International Trading Corporation: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế.
+ Integrated Transport Centre: Trung tâm Giao thông Tích hợp.
+ International Teletraffic Congress: Đại hội viễn thông quốc tế.
+ Information Terminals Corporation: Tổng công ty thiết bị đầu cuối thông tin.
+ International Transfer Card: Thẻ chuyển khoản quốc tế.
+ International Tobacco Control: Kiểm soát thuốc lá quốc tế.
+ Institute of Technology of Cambodia: Viện Công nghệ Campuchia.
+ In The Clear: Trong Rõ ràng.
+ Inuit Tapirisat of Canada: Inuit Tapirisat của Canada.
+ Industry Trade and Commerce: Công nghiệp Thương mại và Thương mại.
+ Intercalated: Xen kẽ.
+ Insecticide-treated cattle: Gia súc được xử lý bằng thuốc trừ sâu.
+ Integrated Telecom Company: Công ty Viễn thông Tích hợp.
+ Information Technology and Computing: Công nghệ thông tin và máy tính.
+ Internet Technologies China: Công nghệ Internet Trung Quốc.
+ Internet Television Company: Công Ty Truyền Hình Internet.
+ Institute of Texan Cultures: Viện Văn hóa Texas.
+ Information Technology and Cybersecurity: Công nghệ thông tin và An ninh mạng.
+ Intelligent Traction Control: Kiểm soát lực kéo thông minh.
+ International Touring Car: Xe du lịch quốc tế.
+ Israel Trails Committee: Ủy ban Đường mòn Israel.
+ International Technical Communities: Cộng đồng kỹ thuật quốc tế.
+ Innovation and Technological Connectivity: Đổi mới và kết nối công nghệ.
+ Infotainment Tech Center: Trung tâm công nghệ thông tin giải trí.
+ Italian Trade Commission: Ủy ban Thương mại Ý.
+ International Tennis Championships: Giải vô địch quần vợt quốc tế.
+ Imperial Tour Club: câu lạc bộ du lịch hoàng gia.
+ Italian Tsunami Catalogue: Danh mục sóng thần Ý.
+ International Theological Commission: Ủy ban thần học quốc tế.
+ Israel Tennis Centers: Trung tâm Quần vợt Israel.
+ International Transfer Certificates: Chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế.
+ International Trotskyist Committee: Ủy ban Trotskyist quốc tế.
+ Information Technology Center: Trung tâm Công nghệ thông tin.
+ Inherently Trustworthy Systems: Hệ thống đáng tin cậy vốn có.
+ Intensive Training Centres: Trung tâm đào tạo chuyên sâu.
+ Illinois Terminal Railroad: Đường sắt nhà ga Illinois.
+ International Trade Compliance: Tuân thủ Thương mại Quốc tế.
+ Indonesia Trading Company: Công ty Thương mại Indonesia.
+ International Teaching Centre: Trung tâm giảng dạy quốc tế.
+ Inter-thread communication: Giao tiếp giữa các luồng.
+ Industrial Training Center: Trung tâm Đào tạo Công nghiệp.
+ International Transfer Certificate: Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế.
+ International Textbook Company: Công Ty Sách Giáo Khoa Quốc Tế.
+ Islamic Translation Centre: Trung tâm dịch thuật Hồi giáo.
+ International Touringcar Championship: Giải vô địch xe du lịch quốc tế.
+ Intrathyroid thymic carcinoma: Ung thư biểu mô tuyến giáp trong tuyến giáp.
+ Inland Transport Committee: Ủy ban vận tải nội địa.
+ Indirect Threaded Code: Mã luồng gián tiếp.
+ Interagency Training Center: Trung tâm đào tạo liên ngành.
+ Industrial Training Council: Hội đồng đào tạo công nghiệp.
+ International Tourism Collective: Tập thể Du lịch Quốc tế.
+ Information Technology Company: Công ty Công nghệ thông tin.
+ Interdemoninational Theological Center: Trung tâm thần học liên quốc gia.
+ Inter Tribal Council: Hội đồng liên bộ lạc.
+ Islamic Tourism Centre: Trung tâm Du lịch Hồi giáo.
+ International Trade Center: Trung tâm thương mại quốc tế.
+ International Teledemocracy Centre: Trung tâm Teledemocracy Quốc tế.
+ Industrial Training Centre: Trung tâm Đào tạo Công nghiệp.
+ Iran's Transitional Council: Hội đồng Chuyển tiếp Iran.
+ Institute for Theory and Computation: Viện Lý thuyết và Tính toán.
+ Inferior Temporal Cortex: Vỏ não tạm thời kém hơn.
+ Islamic Teaching Center: Trung tâm giảng dạy Hồi giáo.
+ Information Technology Club: CLB Công nghệ thông tin.
+ International Test Conference: Hội nghị thử nghiệm quốc tế.
+ International Travel Connections: Kết nối du lịch quốc tế.
+ Intercollegiate Team Championships: Giải vô địch đồng đội liên trường.
+ In the canal: Trong kênh.
+ Integrated Tourism Complex: Tổ hợp du lịch tổng hợp.
+ Indonesia Transit Central: Trung tâm Quá cảnh Indonesia.
+ Island Trading Company: Công ty Thương mại Đảo.
+ Intermodal Transit Center: Trung tâm vận tải đa phương thức.
+ Illinois Theatre Center: Trung tâm Nhà hát Illinois.
+ International Training in Communication: Đào tạo Quốc tế về Truyền thông.
+ Internet Technical Committee: Ủy ban Kỹ thuật Internet.
+ International Tourism Corporation: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế.
+ Intelligence Training Center: Trung tâm đào tạo tình báo.
+ Instructor Training Center: Trung tâm Đào tạo Giảng viên.
+ International Technical Commission: Ủy ban kỹ thuật quốc tế.
+ International Testing Committee: Ủy ban kiểm tra quốc tế.
+ International Technical Committee: Ủy ban kỹ thuật quốc tế.
+ Interstellar Transportation Commission: Ủy ban vận chuyển giữa các vì sao.
+ Ideal Toy Company: Công ty đồ chơi lý tưởng.
+ International Training Centre: Trung tâm Đào tạo Quốc tế.
+ Industrial Technology Center: Trung tâm Công nghệ Công nghiệp.
+ Inner Track Chamber: Buồng theo dõi bên trong.
+ International Telemeter Corporation: Tổng công ty Telemeter quốc tế.
+ International Telecommunications Corporation: Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Quốc Tế.
+ Infecting the City: Lây nhiễm thành phố.
+ Industrial Training Institute: Viện đào tạo công nghiệp.

Post Top Ad