TUFF là gì? Ý nghĩa của từ tuff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

TUFF là gì? Ý nghĩa của từ tuff

TUFF là gì ?

TUFF là “Toronto Urban Film Festival” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUFF

TUFF có nghĩa “Toronto Urban Film Festival”, dịch sang tiếng Việt là “Liên hoan phim đô thị Toronto”.

TUFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUFF là “Toronto Urban Film Festival”.

Post Top Ad