ITO là gì? Ý nghĩa của từ ito - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

ITO là gì? Ý nghĩa của từ ito

ITO là gì ?

ITO là “Information Technology Outsourcing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITO

ITO có nghĩa “Information Technology Outsourcing”, dịch sang tiếng Việt là “Gia công phần mềm công nghệ thông tin”.

ITO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITO là “Information Technology Outsourcing”.

Một số kiểu ITO viết tắt khác:
+ Indium tin oxide: Indi thiếc oxit.
+ International Trade Organization: Tổ chức Thương mại Quốc tế.
+ Independent Transmission Operators: Nhà khai thác truyền tải độc lập.
+ International Thomson Organization: Tổ chức Thomson Quốc tế.
+ Independent Television Organization: Tổ chức truyền hình độc lập.
+ Income Tax Officer: Cán bộ thuế thu nhập.
+ Information Technology Officer: Cán bộ công nghệ thông tin.
+ International Touring Organ: Organ lưu diễn quốc tế.
+ Information Technology Office: Văn phòng Công nghệ thông tin.
+ International Terrorist Organizations: Tổ chức khủng bố quốc tế.
+ Industrial Technologies Office: Văn phòng Công nghệ Công nghiệp.
+ International Technology Office: Văn phòng Công nghệ Quốc tế.
+ International Trade and Organization: Tổ chức và Thương mại Quốc tế.
+ International Technical Officer: Cán bộ kỹ thuật quốc tế.
+ International Trade Organisation: Tổ chức Thương mại Quốc tế.
+ Involuntary Treatment Order: Lệnh điều trị không tự nguyện.
+ Iraqi Theater of Operations: Nhà hát Chiến dịch Iraq.
+ Information To Obtain: thông tin để có được.

Post Top Ad