OOW là gì? Ý nghĩa của từ oow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

OOW là gì? Ý nghĩa của từ oow

OOW là gì ?

OOW là “Initial Officer of the Watch” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OOW

OOW có nghĩa “Initial Officer of the Watch”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ ban đầu của Watch”.

OOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OOW là “Initial Officer of the Watch”.

Một số kiểu OOW viết tắt khác:
+ Oklahoma Ordnance Works: Nhà máy vũ khí Oklahoma.

Post Top Ad