LMT là gì? Ý nghĩa của từ lmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

LMT là gì? Ý nghĩa của từ lmt

LMT là gì ?

LMT là “Local Mean Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMT

LMT có nghĩa “Local Mean Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ trung bình địa phương”.

LMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMT là “Local Mean Time”.

Một số kiểu LMT viết tắt khác:
+ Lewis Machine and Tool: Máy và Công cụ Lewis.
+ Large Millimeter Telescope: Kính thiên văn milimet lớn.
+ Lebanon Mountain Trail: Đường mòn núi Liban.
+ Lifetime Medical Television: Truyền hình y tế trọn đời.
+ Lebowa Mineral Act: Đạo luật khoáng sản Lebowa.
+ Left Mento-Transverse: Trái Mento-Ngang.
+ Licensed Massage Therapist: Nhà trị liệu xoa bóp được cấp phép.
+ Lumut Maritime Terminal: Nhà ga hàng hải Lumut.
+ Land Mobility Technologies: Công nghệ di chuyển trên đất liền.
+ Logistic Model Tree: Cây mô hình hậu cần.
+ Lisa McPherson Trust: Niềm tin của Lisa McPherson.
+ Lee Moor Tramway: Đường xe điện Lee Moor.
+ Licensed Massage Therapy: Liệu pháp xoa bóp được cấp phép.

Post Top Ad