NBAP là gì? Ý nghĩa của từ nbap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

NBAP là gì? Ý nghĩa của từ nbap

NBAP là gì ?

NBAP là “New Brunswick Association of Planners” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NBAP

NBAP có nghĩa “New Brunswick Association of Planners”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà quy hoạch New Brunswick”.

NBAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NBAP là “New Brunswick Association of Planners”.

Post Top Ad