OHS là gì? Ý nghĩa của từ ohs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

OHS là gì? Ý nghĩa của từ ohs

OHS là gì ?

OHS là “Over Head System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OHS

OHS có nghĩa “Over Head System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống trên đầu”.

OHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OHS là “Over Head System”.

Một số kiểu OHS viết tắt khác:
+ Office of Homeland Security: Văn phòng An ninh Nội địa.
+ Obesity Hypoventilation Syndrome: Hội chứng giảm thông khí béo phì.
+ Occupational Health and Safety: Sức khỏe và an toàn lao động.
+ Owatonna High School: Trường trung học Owatonna.
+ Occipital Horn Syndrome: Hội chứng sừng chẩm.
+ Oakland High School: Trường trung học Oakland.
+ Orange High School: Trường trung học da cam.
+ Odessa High School: Trường trung học Odessa.
+ Oklahoma Historical Society: Hội lịch sử Oklahoma.
+ Ohio Historical Society: Hội lịch sử Ohio.
+ Ossining High School: Trường trung học Ossining.
+ Oregon Historical Society: Hội lịch sử Oregon.
+ Osceola High School: Trường trung học Osceola.
+ Owosso High School: Trường trung học Owoso.
+ Outboard Horizontal Stabilizers: Bộ ổn định ngang phía ngoài.
+ Oxford Hip Score: Điểm Hip Oxford.
+ Oromocto High School: Trường trung học Oromocto.
+ Oregon High School: Trường trung học Oregon.
+ Oroville High School: Trường trung học Oroville.
+ Ontario Handweavers & Spinners: Thợ dệt thủ công & kéo sợi Ontario.
+ Oxnard High School: Trường trung học Oxnard.
+ Oxford High School: Trường trung học Oxford.
+ Oak Hill School: Trường Oak Hill.
+ Osawatomie High School: Trường trung học Osawatomie.
+ Oxford Hungarian Society: Hội Oxford Hungary.
+ Ooltewah High School: Trường trung học Ooltewah.
+ Office of Head Start: Văn phòng Head Start.
+ Offshore Helicopter Services: Dịch vụ trực thăng ra nước ngoài.
+ Open Hyperdocument System: Mở hệ thống siêu tài liệu.
+ Outboard Horizontal Stabilisers: Bộ ổn định ngang phía ngoài.
+ Oxford Historical Society: Hội lịch sử Oxford.
+ Olympia High School: Trường THPT Olympia.
+ Overlea High School: Trường trung học Overlea.
+ Organ Historical Society: Hội lịch sử nội tạng.
+ Orono High School: Trường trung học Orono.
+ Ohio Herpetological Society: Hiệp hội bò sát Ohio.
+ Occupational Health & Safety: An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp.
+ Ovingdean Hall School: Trường Ovingdean Hall.

Post Top Ad