PE là gì? Ý nghĩa của từ pe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

PE là gì? Ý nghĩa của từ pe

PE là gì ?

PE là “Professional Engineer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PE

PE có nghĩa “Professional Engineer”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ sư chuyên nghiệp”.

PE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PE là “Professional Engineer”.

Một số kiểu PE viết tắt khác:
+ Pulmonary Embolism: Thuyên tắc phổi.
+ Permanent Establishment: Cơ sở thường trú.
+ Polyethylene: Polyetylen.
+ Premature Ejaculation: Xuất tinh sớm.
+ Prolonged Exposure: Tiếp xúc lâu dài.
+ Project Elephant: Dự án con voi.
+ Protocol Encryption: Mã hóa giao thức.
+ Portable Executable: Có thể thực thi di động.
+ Private Eye: Thám tử tư.
+ Processing Elements: Các yếu tố xử lý.
+ Pakistani English: Tiếng Anh Pakistan.
+ Private Equity: Cổ phần tư nhân.
+ Provider Edge: Cạnh nhà cung cấp.
+ Performance Evaluation: Đánh giá hiệu suất.
+ Population Equivalent: Dân số tương đương.
+ Physical Education: Giáo dục thể chất.
+ Patriot Express: Yêu nước tốc hành.
+ Phosphatidylethanolamine.
+ Processing Element: Phần tử xử lý.
+ Pacific Electric: Điện Thái Bình Dương.
+ Personal Editor: Biên tập viên cá nhân.
+ Pareto Efficiency: Hiệu quả Pareto.
+ Pareto Efficient: Hiệu quả Pareto.
+ Prolyl Endopeptidase.
+ Photo-Electric: Ảnh-Điện.
+ Parabolic Equation: Phương trình parabol.
+ Project Enterprise: Doanh nghiệp dự án.
+ Pool Element: Yếu tố hồ bơi.
+ Performance & Execution: Hiệu suất & Thực thi.
+ Premium Edition: Phiên bản cao cấp.
+ Primary Energy: Năng lượng sơ cấp.
+ Production Engineering: Kỹ thuật sản xuất.
+ Physical Examination: Kiểm tra thể chất.
+ Protection Enable: Kích hoạt bảo vệ.

Post Top Ad