PIF là gì? Ý nghĩa của từ pif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

PIF là gì? Ý nghĩa của từ pif

PIF là gì ?

PIF là “Public Investment Fund” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIF

PIF có nghĩa “Public Investment Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đầu tư công”.

PIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIF là “Public Investment Fund”.

Một số kiểu PIF viết tắt khác:
+ Program Information File: Tệp thông tin chương trình.
+ Pacific Islands Forum: Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương.
+ Preimplantation Factor: Yếu tố tiền làm tổ.
+ Pacific Island Forum: Diễn đàn Đảo Thái Bình Dương.
+ Public Information Film: Phim thông tin đại chúng.
+ Peoples Independence Front: Mặt trận Độc lập Nhân dân.
+ Palestine Investment Fund: Quỹ đầu tư Palestine.
+ Public Investment Fund of Saudi Arabia: Quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi.
+ Product Information File: Tệp thông tin sản phẩm.
+ Punjab Irregular Force: Lực lượng Bất thường Punjab.
+ Preliminary Information Form: Mẫu thông tin sơ bộ.
+ Phytochrome-Interacting Factor: Phytochrom-Yếu tố tương tác.
+ Powdered Infant Formula: Sữa bột cho trẻ sơ sinh.
+ Pay It Forward: Trả trước.
+ Proteolysis-inducing factor: Yếu tố gây phân giải protein.
+ Phytochrome Interacting Factors: Yếu tố tương tác phytochrom.
+ Proton Irradiation Facility: Cơ sở chiếu xạ proton.
+ Postcode Information File: Tệp thông tin mã bưu điện.
+ PSLV Integration Facility: Cơ sở tích hợp PSLV.
+ Parity Inner Failures: Thất bại bên trong chẵn lẻ.
+ Presidential Innovation Fellow: Ủy viên đổi mới của tổng thống.
+ Policy and Investment Framework: Khung chính sách và đầu tư.
+ Private Investment Fund: Quỹ đầu tư tư nhân.
+ Pacific Islands Families: Quần đảo Thái Bình Dương.
+ Pakistan Islamic Front: Mặt trận Hồi giáo Pakistan.
+ Patient Information Forum: Diễn đàn thông tin bệnh nhân.
+ Preliminry Information Form: Mẫu thông tin sơ bộ.
+ Pairity Inner Failures: Thất bại bên trong cặp đôi.
+ Personal Information Form: Mẫu thông tin cá nhân.
+ Parvovirus Initiation Factor: Yếu tố khởi đầu Parvovirus.

Post Top Ad