PSY là gì? Ý nghĩa của từ psy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

PSY là gì? Ý nghĩa của từ psy

PSY là gì ?

PSY là “Psychology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSY

PSY có nghĩa “Psychology”, dịch sang tiếng Việt là “Tâm lý”.

PSY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PSY là “Psychology”.

Một số kiểu PSY viết tắt khác:
+ Phytoene synthase: Phytoen tổng hợp.

Post Top Ad